αθλητές μας στο δρόμο του Ευχίδα

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Ελληνικάκης-Ξενιτίδης-Ταβλαδωράκης

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί Ταβλαδωράκης Χάρης

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί Ελληνικάκης Μιχάλης

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί Ξενιτίδης Σπύρος

Ελληνικάκης Μιχάλης


 

 

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί Ταβλαδωράκης Χάρης

 

Ελληνικάκης Μιχάλης

Χουρδάκης Μιχάλης-Ταβλαδωράκης Χάρης

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί Ταβλαδωράκης Χάρης

Αρβανίτη Χρυσαυγή- Μαθιανάκη Μαρία

 

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί Ξενιτίδης Σπύρος

Ταβλαδωράκης Χάρης-Ξενιτίδης Σπύρος

Δρόμος ευχείδα 107 κμ Πλαταιές-Δελφοί

Ζωγραφάκης Γιάννης και Ξένια

Ταβλαδωράκης Χάρης

Ταβλαδωράκης Χάρης-Ξενιτίδης Σπύρος

Η οργανωτική επιτροπή του συλλόγου μας Καμπαξής Σπύρος-Καμπαξή Μυρσίνη-Παντελοπούλου Γεωργία-

Αφορδακού Ειρήνη-Μαθιανάκη Μαρία