Δρόμος Ειρήνης Γαύδου

5ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας στον αγώνα ειρήνης

6ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας στον αγώνα ειρήνης

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας στον αγώνα ειρήνης

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας στην έπαρξη της σημαίας

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας

7ος δρόμος ειρήνης Γαύδου 2009 μέλη της αποστολής μας στον αγώνα

Ο Βιτσαξάκης Μιχάλης-Ζωγραφάκη Χαρά-Κοτσαμποξάκη Λίζα

O Φέαρφιλντ Μαρκ