Δρόμος Ιθάκης

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 μέλη της αποστολής μας

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 μέλη της αποστολής μας

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 στην ομιλία που έγινε για τον Οδυσσέα

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 μέλη της αποστολής μας

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 εκκίνηση

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 ο νικητής Γιάννης Σαριδάκης

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 μέλη της αποστολής μας

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 απονομή των νικητών ανδρών

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 απονομή των νικητριών γυναικών

1ος δρόμος Οδυσσέα Ιθάκης 2008 κρητικό συγκρότημα και συγκρότημα της Ιθάκης