Φωτογραφίες των αδελφων Καμπιτάκη

Φωτογραφίες των αδελφων Καμπιτάκη

Νίκος Αθήνα 10κμ

Χανιά Βενιζέλειος δρόμος 10,5κμ

Αθήνα 10 κμ

δρόμος Αγ.Βαρβάρας (Μιλτιάδης)

10κμ Αθήνα

στην Γαύδο

στον ψηλορείτη

στον ψηλορείτη

στον ψηλορείτη

Ο Μίλτος νικητής στον 22ο Κορακοβούνιο με τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης κο Ειρηναίο

ο Νίκος στην υπογραφή του δελτίου στον συλλογό μας το 2006